Chính Sách VÀ đIỀU kHOẢN BÁN HÀNG TẠI CÀ PHÊ GIÁ SỈ

Quy định về điều khoản chính sách bán hàng tại CÀ PHÊ GIÁ SỈ

  1. Khi quý khách truy cập vào trang website ” cà phê giá sỉ “có nghĩa là đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Những quy định và điều kiện sử dụng, chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước.
  2. Thành viên tham gia giao dịch trên trang TMĐT ” cà phê giá sỉ ” là các cá nhân hoặc người đại diện cho một đơn vị, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Điều khoản về đơn hàng và giá

  1. Chúng tôi có quyền từ chối, hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì những lý do phát sinh. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận hoặc hủy đơn hàng.
  2. Chúng tôi cam kết đưa đúng thông tin và giá cả về các sản phẩm trên trang website. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác hoặc sai giá trên trang website. Tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách.

Giao hàng

  1. Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.
  2. Quý khách có thể lựa chọn phương thức giao hàng.
  3. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong khoảng thời gian ngắn nhất, tùy vào địa điểm và phương thức giao hàng mà quý khách lựa chọn.
  4. Quý khách có thể chỉ định đối tượng nhận hàng. Tuy nhiên, quý khách phải chịu trách nhiệm khi có bất kỳ phát sinh nào sau khi hàng hóa trong đơn hàng được giao cho người chỉ định đó.